Medlemssidan


Bo Edström har av styrelsen utsetts till kontaktman för Brattforshedens flygfält.
Innan och under flygning måste flygfrekvensen avlyssnas
Det är därför lämpligt att kontakta honom .

Klipplista 2018
Försäkring
Olycksfalls- & Ansvars-försäkring
Regler för Bredlanda (PDF)


Google-grupper2
Prenumerera på Karlstads Modellflygklubb
E-post:
Gå till den här gruppen