Medlemssidan


Bo Edström har av styrelsen utsetts till kontaktman för Brattforshedens flygfält.
Innan och under flygning måste flygfrekvensen avlyssnas
Det är därför lämpligt att kontakta honom .
Klipplista 2021

Försäkring
Olycksfalls- & Ansvars-försäkring
Regler för Bredlanda (PDF)
Fältansökningar SMFF 2018-07-07 (PDF)


Google-grupper2
Prenumerera på Karlstads Modellflygklubb
E-post:
Gå till den här gruppen