Försäkring

Vi får ibland frågor om SMFF försäkring gäller alla som flyger på fältet, men fullt så enkelt är det inte riktigt. I försäkringsbrevet finns följande text som reglerar just detta. (Obs att försäkringen gäller ANSVAR OCH PERSONSKADA vid all verksamhet som arrangeras av klubben, men inte skador på modellen.)

2008-07-17

Vi får ibland frågor om SMFF försäkring gäller alla som flyger på fältet, men fullt så enkelt är det inte riktigt. I försäkringsbrevet finns följande text som reglerar just detta. (Obs att försäkringen gäller ANSVAR OCH PERSONSKADA vid all verksamhet som arrangeras av klubben, men inte skador på modellen.)

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER ÄVEN FÖR ELEVER/NYBÖRJARE UNDER HANDLEDNING AV KLUBBFUNKTIONÄR SAMT ICKE MEDLEMMAR SOM, EFTER FÖRANMÄLAN TILL SMFF, VID ENSTAKA TILLFÄLLE DELTAGER I VERKSAMHETEN.

 SMFF är överens med If att "enstaka tillfälle" ska tolkas just så, d v s att mer än ett tillfälle, (under året), inte längre är ett "enstaka tillfälle".   

 För att anmäla en tillfällig deltagare i verksamheten skickas följande till SMFF exp via e-mail eller vanlig post:

Namn
Pers nr
Adress
Ev klubb tillhörighet

Evenemangs namn
PlatsTid, från - till
Ev övrig info

Obs att anmälan måste ske i så god tid att expeditionen kan kvittera anmälan genom e-mail eller post, (endast i undantagsfall via telefon). Under expeditionens semesterstängning kan anmälan ske, efter överenskommelse, till ordföranden, Bengt Lindgren eller sekreteraren, Pelle Scherdin.

 För övriga frågor hänvisas till SMFF försäkringsansvarige, Pelle Scherdin