Sveriges ModellflygFörbund (1944) SMFF

SMFF är förbundet för dig som avser tävlingsflyga. SMFF är det traditionella förbundet för modellflyg sedan 1944.
SMFF handlägger utfärdandet av tävlingslicenser från FAI. Licens är ett krav för att tävla.
Inriktningen är först och främst stöd åt tävlingsflygare, samt att tillvarata modellflygets intressen gentemot myndigheter.
SMFF ger ut tidningen Modellflygnytt.
Medlemmar anslutna till SMFF är automatiskt anslutna till Riksidrotsförbundet samt Flygsportsförbundet
Genom medlemskap i SMFF stöder du deras verksamhet för modellflyget i Sverige.

__________________________________________________________________________________

Svenska RC flygförbundet (2006) RCFF

RCFF är förbundet för dig som inte avser tävla. Förbundet bildades för att i första hand tillvarata ”Söndagsflygarens” behov .
Förbundet har inga anställda utan drivs helt och hållet på frivilligbasis, man vill med en enkel organisation hålla avgifter låga
men ändå kraftfullt verka för modellflygets intressen gentemot myndigheter.
RCFF arrangerar genom klubbar 2-3 flygträffar per år, sk. ”Shootouts”
RCFF verkar endast genom forum på internet och via telefon.

__________________________________________________________________________________

Sedan 2018 samarbetar SMFF och RCFF för modellflygets intressen i Sverige och SMFF representerar även Sverige i EU.

Vi i Karlstads Modellflygklubb tillämpar full frihet för våra medlemmar, det är helt upp till dig att välja typ av medlemskap.
Oavsett vad du väljer så är du lika välkommen till KMFK.