Medlemsavgifter för Karlstads Modellflygklubb gällande 2019 :

1. Enbart KMFK ,
(obligatorisk)                                     KMFK =
370 kr

Som medlem i Karlstads Modellflygklubb får Du tillgång
      + till vårt eget modellflygfält” Bredlanda” i Skattkärr,
      + bygglokal med modellflygsimulator
      + övriga aktiviteter i KMFK.
      + Du är olycksfall- och ansvarsförsäkrad genom klubbens försäkring i (IF) .
      + Försäkring gäller på godkända modellflygfält i Nordiska länder
      + Som medlem i KMFK erhåller du 10% rabatt på ordinarie pris hos T-hobby
__________________________________________________________________________________
2. Tillval SMFF 420 kr ,
(frivilligt)                   KMFK + SMFF =
790 kr

Anslutning till SMFF, Sveriges Modellflygförbund,
(som genom anslutning till Svenska flygsportförbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet.)
      + Prenumeration på tidningen 'Modellflygnytt'
      + Möjlighet att tävla nationellt och internationellt.
      + SMFF Försäkring (IF), inkluderar deltagande i internationella tävlingar
      + SMFF försäkring utom tävlan gäller endast för SMFF godkända fält i Sverige
      + tävlingslicens utfärdas mot extra kostnad
__________________________________________________________________________________
3. Tillval RCFF 100 kr
(frivilligt)                      KMFK + RCFF =
470 kr

Anslutning till RCFF , Svenska RC-Flygförbundet.
      + Kan ej utfärda tävlingslicens
      + RCFF försäkring ingår (IF)
      + Flygning på av RCFF eller SMFF godkänt flygfält i norden.
__________________________________________________________________________________

Medlemsavgiften till karlstadsmfk insättes på vårt plusgirokonto 87 36 62 - 1 .
Ange namn , nya medlemmar anger både namn och adress

För att flyga på fältet ska du antingen vara medlem i KMFK
eller vara inbjuden av KMFK medlem samt vara ansvarsförsäkrad för RC flyg

Info om Modellflygforbund : SMFF resp RCFF