1. Enbart KMFK
  Medlemskap i KMFK är obligatoriskt
KMFK = 370 kr    Junior KMFK = 200 kr
      Du kan dessutom ansluta dig till SMff och/eller RCFF

Som medlem i Karlstads Modellflygklubb får Du tillgång till :
      + vårt eget modellflygfält ”Bredlanda” i Skattkärr,
      + bygglokal med modellflygsimulator
      + övriga aktiviteter i KMFK.
      + Du är olycksfall- och ansvarsförsäkrad med klubbens försäkring (IF) .
      + Försäkring gäller på godkända modellflygfält i Nordiska länder
      + Som medlem i KMFK erhåller du 10% rabatt på ordinarie pris hos T-hobby
__________________________________________________________________________________
2. Frivilligt tillval SMFF 145 kr
KMFK + SMFF = 515 kr     Junior + SMFF = 300 kr
Anslutning till SMFF , Sveriges Modellflygförbund .
      + Prenumeration av tidningen 'Modellflygnytt' ingår INTE utan kostar
250:-

      + Möjlighet att tävla nationellt och internationellt.
      + SMFF Försäkring (IF), inkluderar deltagande i internationella tävlingar
      + SMFF försäkring utom tävlan gäller endast för av SMFF godkända fält i Sverige
      + Tävlingslicens utfärdas mot extra kostnad
__________________________________________________________________________________
3. RCFF
KMFK = 370 kr     Junior = 200 kr
Medlemsavgiften till RCFF betalas av medlemmen till RCFF .
      + Kan ej utfärda tävlingslicens
      + RCFF försäkring ingår (IF)
      + Försäkring gäller på godkända modellflygfält i Nordiska länder
__________________________________________________________________________________
Junior :
  Per aktiv junior upp till 25 år (födda 1996 eller senare).

Medlemsavgiften till Karlstads Modellflygklubb insättes på plusgirokonto
  87 36 62 - 1
.
Ange namn , nya medlemmar anger både namn och adress

Om du skall flyga skall du registrera dig som operatör på TS webbsida.
Kostar 50 kr och därefter en årsavgift på 50 kr.
Du får ett eget operatörs-ID som skall märkas på modellen.
Transportstyrelsen (efter 2021-01-04)

För att flyga på fältet ska du antingen vara medlem i KMFK
eller vara inbjuden av KMFK medlem samt vara ansvarsförsäkrad för RC flyg

Info om Modellflygforbund :
SMFF info Modellflygnytt och Luftrummet
SMFF avgifter
SMFF  resp   RCFF

Medlemsansökan Skriv ut och skicka till Karlstads Modellflygklubb

Ändrad 2021-03-02