1. Enbart KMFK
  (obligatorisk)
KMFK = 370 kr    Junior KMFK = 200 kr


Som medlem i Karlstads Modellflygklubb får Du tillgång till :
      + vårt eget modellflygfält ”Bredlanda” i Skattkärr,
      + bygglokal med modellflygsimulator
      + övriga aktiviteter i KMFK.
      + Du är olycksfall- och ansvarsförsäkrad med klubbens försäkring i (IF) .
      + Försäkring gäller på godkända modellflygfält i Nordiska länder
      + Som medlem i KMFK erhåller du 10% rabatt på ordinarie pris hos T-hobby
__________________________________________________________________________________
2. Tillval SMFF 420 kr
  (frivilligt)
KMFK + SMFF = 790 kr     Junior + SMFF = 300 kr

Anslutning till RCFF , Svenska RC-Flygförbundet.
      + Kan ej utfärda tävlingslicens
      + RCFF försäkring ingår (IF)
      + Försäkring gäller på godkända modellflygfält i Nordiska länder
__________________________________________________________________________________
3. Tillval RCFF 100 kr
  (frivilligt)
KMFK + RCFF = 470 kr     Junior + KMFK = 300 kr

Anslutning till RCFF , Svenska RC-Flygförbundet.
      + Kan ej utfärda tävlingslicens
      + RCFF försäkring ingår (IF)
      + Försäkring gäller på godkända modellflygfält i Nordiska länder
__________________________________________________________________________________
Junior :
  För ungdomar tom året de fyller 25 år.

Medlemsavgiften till Karlstads Modellflygklubb insättes på plusgirokonto 87 36 62 - 1 .
Ange namn , nya medlemmar anger både namn och adress

För att flyga på fältet ska du antingen vara medlem i KMFK
eller vara inbjuden av KMFK medlem samt vara ansvarsförsäkrad för RC flyg

Info om Modellflygforbund : SMFF resp RCFF