Vad är Modellflyg?

Motorflyg
Segelflyg
Inomhusflyg
Helikopter
 

Nedan följer ett utlägg som förklarar termerna kring modellflyg.

Ett modellflygplan är en "tyngre än luft-farkost" med begränsad mått och vikt. 
Med eller utan motor, och som inte kan bära med sig en människa och inte används i kommersiell verksamhet.

Av SMFF fastställd definition gällande Sverige:

Max flygvikt med bränsle: 25,0 Kg.
Max vingyta: 500 dm2
Max vingbelastning: 250 g/dm2
Max cylindervolym för kolvmotor: 250 cm3
Max spänning: 42 Volt för batteri utan belastning (gäller elmotorer).
Max utvändig diameter på 82 mm för puls-jetmotorers tryckkammare.
    Pulsjetmotorer är endast tillåtna inom linflyg.
Max dragkraft för turbinmotorer är 20 kp.
Ljudnivån är begränsad till max 96 dB(A) på 3 meters avstånd.

Modellflyg delas in i ett flertal klasser:

F1 - Friflyg  
F1A : Friflygande segelmodeller, som startas med lina. VM-klass.
F1B : Friflygande motormodeller med så kallad "utdragbar" motor, det vill säga gummimotor eller motsvarande. VM-klass
F1C : Friflygande motormodeller med kolvmotor, det vill säga diesel-, glödstifts, eller tändstiftsmotor. VM-klass. Presentation av klassen finns i Modellflygnytt Nr. 3 1997.
F1D : Friflygande motormodeller för inomhusflygning med så kallad "utdragbar motor", det vill säga gummimotor. VM-klass.
F1E : Friflygande segelmodeller för hangflygning - må utrustas med automatisk styrning som ej kan påverkas av den tävlande under flygning - oftast magnet/kompass-styrning.
F1G : Friflygande motormodeller med så kallad "utdragbar" motor, det vill säga gummimotor eller motsvarande.
F1L : Friflygande motormodeller för inomhusflyging med så kallad "utdragbar" motor, det vill säga gummimotor eller motsvarande.
HKG: Små friflygande modeller som med handkast ska ges tillräcklig utgångshöjd för att glida så länge som möjligt.
No-Cal Scale: Inomhus, profil skalamodeller som väger 6.2 gram och drivs med fri mängd gummimotor.
   
F2 - Linflyg Linflyg inom SMFF: Linflyg.se
F2A : Linstyrda modellplan för hastighetsflygning. Med kolvmotor, det vill säga diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. Modellen skall starta från marken. VM-klass.
F2B : Linstyrda modeller för konstflygning efter fastställt manöverprogram. Med kolvmotor, det vill säga diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. Modellen skall starta från marken. VM-klass.
F2C : Linstyrda modeller för "Team-racing", lagtävling pilot & mekaniker över 10km (final 20km). Mellanladning för tankning krävs. Med kolvmotor, det vill säga diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. VM-klass. En sammanfattning om de F2C-motorer som användes under VM i Norrköping 1996 finns i Modellflygnytt Nr. 1 1997.
F2D : Linstyrda modeller för "combat" - luftstrid med serpentin som skall klippas av motståndaren. Poäng ges för klipp och tid i luften. Med kolvmotor, det vill säga diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. VM-klass.
   
F3 - Radioflyg  
F3A : Konstflyg för flygning enligt speciellt program. Med dämpad kolvmotor, det vill säga diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. VM-klass.   Sveriges F3A sida
F3B : RC-segelmodeller för tävling i tid, sträcka och hastighet. Start med elvinsch eller löpstart. Man mot man tävling i grupper (Groupscoring). VM-klass.   Se websida: RC Soaring Sweden
F3C: RC-helikopter för konstflygning enligt speciellt program. VM-klass.
Se websida: Svenska F3c Helikopter
F3D : RC-modeller för hastighetsflygning på pylonbana med diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor med pip-dämpare. Markstart. VM-klass.   Se websida: Svenska Pylonflygares Intresseförening
Sport 40 : Enklare variant av F3D pylon-racing, med vissa utvalda motorer. Inkörsport till F3D.
Se websida: Svenska Pylonflygares Intresseförening
F3F : RC-segelmodell för hangflygning.   Se websida: RC Soaring Sweden
F3I : RC-segelmodell för tävling i hastighet och tid enligt speciellt program. Segelmodellen bogseras upp av RC-styrd motormodell.
F3J : RC-segelmodell för "man-mot-man" tävling i tid med landning inom fastställt landningsmärke - inom fastställd "arbetstid". Tävlingen genomförs i heat med flera tävlande samtidigt. Start med löplina, längd max 150meter.   Se websida: RC Soaring Sweden
Aircombat: Radiostyrd luftstrid, med skalamodeller av jaktplan från andra världskriget. Motståndarnas pappersstreamers ska klippas. Se websida: ACES
   
F4 - Skalaflyg  
F4B : Linstyrda skalamodeller. Ett flyg- och ett skalabedömningsmoment. En- eller flermotoriga med diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. VM-klass.
F4C : RC-styrda skalamodeller. Ett flyg- och ett skalabedömningsmoment. En- eller flermotoriga med diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. VM-klass.
F4D : Friflygande skalamodeller med gummimotor för inomhusflygning. Ett flyg- och ett skalabedömningsmoment.
F4E : Friflygande skalamodeller med kolsyre- eller elmotor för inomhusflygning. Ett flyg- och ett skalabedömningsmoment.
F4F : Friflygande skalamodeller med gummimotor för inomhusflygning. Ett flyg- och ett skalabedömningsmoment. Den så kallade "peanut"-klassen.
   
F5 - El-flyg  
F5A: RC-modell med elmotor för konstflygning enligt speciellt program.
F5B: RC-modell med elmotor för tävling i sträcka och tid med bedömt landningsmoment. VM-klass.
F5C: RC-helikoptermodell med elmotor för knstflygning enligt speciellt program. Tävlingsregler fastställs senare.
F5D: RC-modell med elmotor för hastighetsflygning på pylonmarkerad bana. Handstart. VM-klass.
   
   
Övriga Hemsida för Jetflyg
   
Oldtimer Avsikten med att tävla i oldtimerklasserna är att bevara och visa gångna tiders modeller och tävlingsmetoder. Du kan tävla både med friflygande modeller eller radiostyrda modeller.
 

Meddela felaktig länk till Webmaster