Motorflyg


Motorflyget är den form av modellflyg som har flest anhängare inom KMFK och bedrivs främst onsdagar och söndagar ute på klubbfältet Bredlanda. Motorflyg kan delas in i två delar; Flygplan som drivs av förbränningsmotorer respektive elmotorer. De flesta förbränningsmotorer är vanliga ottomotorer men även jetmotorer finns även om dessa är relativt ovanliga. Förbränningsmotorerna drivs vanligast på metanol, men man använder även bensin, diesel och för jetmotorerna jetbränsle. Elmotorerna har vuxit i antal de senare åren tack vare lägre priser och lägre vikt, som gör dem mer gångbara att använda i allehanda flygplan. Mer information kommer snarast...